Biofeedbackmeting

De biofeedbackmeting

Om te meten hoe het autonome zenuwstelsel bij jou zijn werk doet, meet ik:

  • Huidgeleiding (transpiratie op de vingertop): deze stijgt bij emotie, druk denken en piekeren en daalt bij rust
  • Handtemperatuur: deze stijgt bij ontspanning en daalt bij stress
  • Ademhalingsfrequentie: deze stijgt bij inspanning en daalt bij rust
  • Hartslag: de frequentie stijgt bij inspanning en daalt bij rust
  • Spierspanning: deze stijgt bij inspanning en daalt bij ontspanning

Gedurende de meting wordt gelet op de basiswaarden, de waarden tijdens mentale inspanning en tijdens herstel.

Als we ontspannen zijn, dan is dat te zien aan de manier waarop de ademhaling, hartslag, spierspanning, handtemperatuur en huidgeleiding zich gedragen. Tijdens ontspanning ademen we rustig, is de hartslag normaal, werken hartslag en ademhaling met elkaar samen, zijn de spieren ontspannen en de handen warm en droog. Als je schrikt of hard aan het werk bent activeer je de sympathicus. Je hartslag versnelt, je gaat sneller en oppervlakkiger ademen, je krijgt koude vochtige handen en spant misschien ongemerkt je spieren. Tijdens de biofeedbackmeting (ook wel stressmeting genoemd) kunnen we zien hoe sterk je geraakt wordt door alles wat er om je heen gebeurt, hoe makkelijk of moeilijk het voor je is om los te laten en of er na een inspanning voldoende hersteltijd is.

De resultaten van de biofeedbackmeting geven niet de diagnose: ‘ziek’ of ‘gezond’. Ze vertellen iets over het functioneren van jouw autonome zenuwstelsel. Een aanwijzing voor een niet optimaal functionerend autonoom zenuwstelsel is bijvoorbeeld te weinig fysiologisch herstel na een mentale inspanning. Na de meting geef ik meestal direct enkele praktische tips waarmee je een betere balans kunt bereiken. En dat bevordert het herstel van klachten.

Stressprofiel en biofeedback training video

Metingen in grafieken van een stress en een gezond persoon.

voorbeelden van stressprofielen

Op de afbeeldingen in de linkerkolom worden 2 biofeedbackprofielen weergegeven. De bovenste is van iemand die (weer) gezond is en de onderste is van iemand die stress-gerelateerde klachten heeft.

In de bovenste grafiek is te zien dat de huidgeleiding (blauwe lijn) tijdens een mentale taak stijgt en na de mentale taken (roze balk)  en in een rustfaseweer keurig zakt. De huidtemperatuur (rode lijn) zakt tijdens een mentale taak maar stijgt weer netje in de rustfase. Dit is een normaal beeld van iemand die geen stressklachten (meer) heeft. 

De  onderste grafiek laat zien dat de huidgeleiding (blauwe lijn) erg piekerig is. Dit is een teken van een vol hoofd, veel mindtalk en een sterke gerichtheid op de buitenwereld en op wat er om haar heen gebeurt.  De huidgeleiding blijft stijgen gedurende de hele meting. Een teken van een overactieve sympathicus.  De huidtemperatuur reageert wel "normaal".