Werkwijze

Vitaliteitscheck

Aquamarijn start altijd met de Vitaliteitscheck. Deze bestaat uit een individueel uitgebreid intakegesprek, ondersteund met een aantal online vragenlijsten. Vervolgens brengen we jouw energiebalans in beeld met de unieke HRV lifestyle analyse. HRV staat voor HartRitme Variabiliteit (Heart Rate Variability, variatie in de hartslagfrequentie). Hierbij vindt er gedurende 3 of 4 dagen en nachten een continue registratie plaats van jouw hartslag. We kunnen meten of je in de actieve stand staat of in de rust stand. Omdat we  3 of 4 dagen en nachten meten, krijgen we een goed beeld van jouw manier van leven, werken en vrije tijd. We kunnen achteraf zien of er een balans is tussen inspanning en herstel en dus hoe het staat met jouw energiehuishouding. Gedurende de registratiedagen houd je ook zo nauwkeurig mogelijk een logboek bij zodat we achteraf een verband kunnen leggen tussen het effect van jouw gedrag op jouw gezondheid en energie. Verschillende stressoren, de mate van herstel, de kwaliteit van je slaap en jouw fysieke activiteit worden in kaart gebracht.  

Een stressreductietraining!

De eerste bijeenkomst staat in het kader van de nabespreking van de HRV-meting. In de volgende paar bijeenkomsten is de focus vooral gericht op het fysieke herstel en neemt uitleg over wat er in je lichaam gebeurt een belangrijke plaats in (psycho-educatie). Welke gevolgen heeft de hormonale ontregeling op jouw lichaam, psyche en gedrag? Begrijpen wat er met je is gebeurd helpt bij de acceptatie van je stress-klachten en draagt bij aan jouw herstel. Je krijgt van mij opdrachten mee waarmee je werkt aan je fysieke herstel. Na een paar weken merk je al verbetering. Opdrachten waarbij  je je fysiek licht inspant, ontspanningsoefeningen, aandacht voor de ademhaling, hartcoherentietraining of andere vormen van biofeedback kunnen in deze fase worden ingezet. Je krijgt ook een eigen biofeedbackapparaatje om thuis mee te oefenen. 

Regie terugkrijgen en behouden!

Na een paar bijeenkomsten gaan we kijken wat de oorzaken waren van het hersteltekort en gaan we aan de gang met concrete alternatieven. Je leert om de regie weer in eigen hand te nemen en uit te gaan van je eigen kracht en kwaliteiten. Waar nodig word je geholpen om vaardigheden te ontwikkelen zoals 'beter leren nee-zeggen', of 'prioriteiten stellen' en timemanagement. We kijken naar eventuele belemmerende overtuigingen en proberen deze om te buigen. Je kunt het geleerde meteen in de praktijk toepassen en we kijken waar je nog tegenaan loopt. Tussendoor en op het eind voeren we nog een individueel gesprek om bij jou persoonlijk de puntjes op de i te zetten.