Werkwijze

Vitaliteitscheck

Aquamarijn start altijd met de Vitaliteitscheck. Deze bestaat uit een uitgebreid intakegesprek, ondersteund met een aantal online vragenlijsten. Vervolgens meet ik jouw fysieke reacties op stress en belangrijker nog, het herstelvermogen. Dit doe ik met een biofeedbackmeting. Ik meet handtemperatuur, hartslag, huidgeleiding, ademhaling en spierspanning in de schouders. Het resultaat zie je meteen op het computerscherm. Vervolgens maak ik een uitgebreide rapportage. Tijdens het tweede intakegesprek bespreken we de rapportage, de conclusies en het advies. We kijken of het zinvol is om bij Aquamarijn een traject te volgen en hoe we dit gaan invullen. Indien nodig (en jij mij toestemming geeft) neem ik in deze fase contact op met bedrijfsarts, huisarts of werkgever. 

Eerst fysiek herstel!

In de eerste fase van het traject is de focus vooral gericht op het fysieke herstel en neemt uitleg over wat er in je lichaam gebeurt een belangrijke plaats in (psycho-educatie). Welke gevolgen heeft de hormonale ontregeling op jouw lichaam, psyche en gedrag? Begrijpen wat er met je is gebeurd helpt bij de acceptatie van je burnout en draagt bij aan jouw herstel. Je krijgt van mij opdrachten mee waarmee je werkt aan je fysieke herstel. Na een paar weken merk je al verbetering. Opdrachten waarbij  je je fysiek licht inspant, ontspanningsoefeningen, aandacht voor de ademhaling, hartcoherentietraining of andere vormen van biofeedback kunnen in deze fase worden ingezet.

Persoonlijk Leiderschap

Als je je weer wat beter voelt gaan we kijken wat de oorzaken waren van het hersteltekort en gaan we aan de gang met concrete alternatieven. Tijdens deze fase ligt de focus op persoonlijk leiderschap. Je leert om de regie weer in eigen hand te nemen en uit te gaan van je eigen kracht en kwaliteiten. Waar nodig word je geholpen om vaardigheden te ontwikkelen zoals 'beter leren nee-zeggen', of 'prioriteiten stellen' en timemanagement. We kijken naar eventuele belemmerende overtuigingen en proberen deze om te buigen. Als je aan het werk bent kun je het geleerde meteen in de praktijk toepassen en we kijken waar je nog tegenaan loopt. We voeren we nog een aantal gesprekken zodat je de nieuwe vaardigheden vast houdt.

Re-integratie

Je gaat pas reintegreren als je in staat bent om 2 à 3 uur per dag werk te verrichten (lezen, computerwerk). In overleg met bedrijfsarts en werkgever maken we een concreet plan voor de re-integratie. Ik begeleid je ook nog tijdens de re-integratieperiode om te zorgen dat je het geleerde ook gaat toepassen.

Computer scherm & meetapparatuur