Duur van de begeleiding

De duur van het traject is afhankelijk van de ernst van de klachten en hoe lang de klachten al bestaan. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe makkelijker en sneller het herstel gaat. Gemiddeld is een traject van 8-12 gesprekken voldoende. Soms gaat het sneller of is juist meer tijd nodig. In het begin vinden de gesprekken iedere week plaats, later in het traject zitten er steeds meer weken tussen de gesprekken. In een eventuele re-integratieperiode plannen we de contactmomenten weer wat korter op elkaar of hebben we intensiever contact via een e-coachingsmodule.