Achtergrond

Bevlogenheid en organisatieprestaties

Organisatieresultaten worden beïnvloed door de bevlogenheid van medewerkers. Vanuit wetenschappelijk onderzoek door van Rhenen en Bakker is het Job-Demands-Ressources model (JD-R) ontstaan. Dit model toont aan dat het genereren van een betere uitkomst, niet alleen zit in het verminderen van stressbronnen (werkstressoren), maar vooral in het verhogen van de energiebronnen. Een hoge mate van bevlogenheid heeft een positief effect op de organisatieprestaties. Teams met veel bevlogen mensen scoren, ten opzichte van teams met weinig bevlogen mensen, significant beter op omzet, klanttevredenheid en productiviteit. Bevlogen medewerkers vallen op in positieve zin bij collega’s en leidinggevenden. Ze melden zich minder snel ziek, nemen meer (extra) taken op zich, zijn productiever, zijn meer bereid om hun collega’s te helpen en lopen minder snel tegen een burnout aan.

(Overgenomen uit “groepsrapportage werkenergieanalyse”, ontwikkeld door You Know)

JR-C Model